SCOUTS DE GEUZEN GAAN BINNENKORT HET HELE JAAR DOOR OP TENTENKAMP

Geduld wordt beloond, luidt het spreekwoord dat perfect van toepassing lijkt voor Scouts De Geuzen Ternat. Na jaren van hard werk achter de schermen liggen er concrete plannen op tafel voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Volgende hindernis: genoeg geld inzamelen.

Het parcours van het bouwproject van Scouts De Geuzen was tot nu toe al bijzonder hobbelig. Een echte scout laat het hoofd echter niet zomaar hangen. Dat bewees de jeugdvereniging enkele jaren geleden nog nadat een brand een deel van de lokalen in de as legde. Ook toen werden snel creatieve oplossingen gezocht en gevonden.

Hoogwaardige natuur

Oplossingen waren ook nodig nog voor er ook maar gedacht kon worden aan nieuwe lokalen. “Het scoutsterrein lag volgens het gewestplan oorspronkelijk in natuurgebied”, zegt Lukas Verdoodt, een ex-leider die in het bouwteam zit. “Bovendien ging het om hoogwaardige natuur die extra bescherming had. Door de opmaak van een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) heeft het scoutsbos sinds 2016 de juiste bestemming en kan je het nu aanzien als speelbos.”

De grond waarop de huidige lokalen staan, is bovendien niet van de scouts zelf, wat een investering moeilijk maakte. Ook hier werd een mouw aan gepast. “Er kon een erfpachtovereenkomst worden afgesloten met de eigenaars van de grond. De scouts mogen hierdoor minstens vijftig jaar blijven en de termijn kan met dertig jaar verlengd worden. Dus eigenlijk zitten ze momenteel goed voor tachtig jaar.”

Bosgrond

Eens er zekerheid was over de toekomst op het domein langs de Steenvoordestraat, kon worden nagedacht over de invulling ervan. Daarvoor werd beroep gedaan op Jo Tailieu van het wereldberoemde architectenbureau devylder vinck taillieu. “Hun werk is al verschillende keren verschenen in het architectuurboek Vlaanderen en ze hebben onder andere al op de biënnale in Venetië gestaan”, zegt Verdoodt. “Samen met hen werd een visie uitgewerkt waarbij gezocht werd naar een inplanting die wel verbinding maakt met het bos, maar ook een gezamenlijke plek creëert. Daarbij moest ook rekening gehouden worden met een bouwtypologie die robuust is en toch licht omdat er op bosgrond gebouwd moet worden.”

Een cirkelvormige inplanting van boogloodsen leek de perfecte oplossing. “De boogloodsen kunnen eenvoudig en snel opgebouwd worden, wat de kosten drukt”, zegt Verdoodt. “Dat het geheel doet denken aan een tentenkamp is uiteraard helemaal niet toevallig.”

Scoutsbier

Het totale kostenplaatje wordt geschat op zowat 550.000 euro. De scouts willen pas beginnen bouwen als er zekerheid is over de volledige financiering van het project. Een mooi deel van dat bedrag hoopt de jeugdvereniging in te zamelen door tal van acties te organiseren waaronder de verkoop van een scoutsbier en het organiseren van enkele evenementen. Joost Van Liefferinge Copyright © 2018 Corelio. Alle rechten voorbehouden

© Copyright © 2018 Corelio Het Nieuwsblad/Regionaal: Pajottenland  / Joost Van Liefferinge / Ternat 27/04/2018

Lees hier het artikel op nieuwsblad.be

Ga naar de projectpagina van Scouts De Geuzen

Recent Posts