9_woenst_hoeveappelmans_lucabeel_04

De Katte

Korte beschrijving De voormalige brouwerijhoeve ‘APPELMANS’ , onderdeel uitmakende van het beschermd dorpsgezicht Sint-Martens-Bodegem, krijgt een hedendaagse invulling met een variatie aan woongelegenheden. De achterliggende gronden krijgen een nieuwbouwontwikkeling met grondgebonden woningen in een typologie refererend naar de voorliggende brouwerijhoeve.
Datum 2017
Locatie Sint-Martinustraat, Dilbeek
Type Woningen & appartementen
Architect A2S-ARCHITECTEN
Bouwheer WOENST
Aannemer /
Verkoop
Status In ontwikkeling
De Katte
9_woenst_hoeveappelmans_lucabeel_04

De Katte

De voormalige brouwerijhoeve ‘APPELMANS’ , onderdeel uitmakende van het beschermd dorpsgezicht Sint-Martens-Bodegem, krijgt een hedendaagse invulling met een variatie aan woongelegenheden. De achterliggende gronden krijgen een nieuwbouwontwikkeling met grondgebonden woningen in een typologie refererend naar de voorliggende brouwerijhoeve.

De Katte
Datum 2017
Locatie Sint-Martinustraat, Dilbeek
Type Woningen & appartementen
Architect A2S-ARCHITECTEN
Bouwheer WOENST
Aannemer /
Verkoop ERA VISIE PLUS
Status In ontwikkeling
group-0-_dsc8201__dsc8202-2-images_0000

Van brouwerijhoeve Appelmans

Onder de kerktoren ligt de brouwerijhoeve ‘Appelmans’. Deze maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht van Sint-Martens-Bodegem. De hoeve met brouwerij en bijhorende kroeg werden jarenlang ‘De Katte’ genoemd; waaraan het huidig project haar naam dankt. (Heemkring B.K.W. publiceerde hierover recent een werkstuk) Het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, dat advies moet verlenen voor dit dossier, werd van in het begin mee betrokken bij het ontwerp.

naar woonproject De Katte

Dit resulteert nu in een renovatie van de bestaande gebouwen met respect voor het beeldbepalend karakter van de gevels. Er wordt  weinig gewijzigd aan het uitzicht van de straatgevels. De bestaande vierkantshoeve zal worden gerenoveerd en omgevormd tot 8 appartementen, 7 woningen en 1 studio. Elk met private buitenruimte. Op de achterliggende weide zal een nieuw gebouw in vierkantsformatie opgetrokken worden dat refereert naar de bestaande vierkantshoeve en biedt plaats aan 21 grondgebonden eengezinswoningen verdeeld over 4 verschillende vleugels, rondom een gemeenschappelijke binnenkoer

20200608_appelmans_04
omgevingsplan-de-katte

Met aandacht voor de omgeving

Van op de straat oogt het boerenhof nogal gesloten, maar vanop de charmante binnenkoer valt des te meer op hoe
 groot bepaalde vleugels zijn.

De ruimte tussen de oude en nieuwe vierkantshoeves zal worden aangelegd met een boomgaard die publiek toegankelijk zal zijn. De binnenkoeren worden aangelegd met het nodige groen en zullen fungeren als rust-, speel- en ontmoetingsplek voor de toekomstige 
bewoners.

en de mobiliteit

Ter hoogte van de Sint-Martinusstraat zal een voetpad worden aangelegd. Dit om de verkeersveiligheid, nabij o.a. basisschool 
’t Klavertje Vier, te verbeteren. De voorliggende straat wordt mogelijk omgevormd en aangepast voor eenrichtingsverkeer. 
In de Wolsemstraat zal eveneens een voetpad worden aangelegd (waar mogelijk). Onder het nieuwbouwgedeelte zal een ondergrondse parking voorzien worden voor meer dan 50 wagens en verschillende private bergingen. Op deze manier zullen alle wagens verdwijnen uit het zicht. Bovengronds worden enkele bezoekersparkings voorzien. Verder zal er een afgesloten fietsenstalling aanwezig zijn in de ondergrondse parking.

20200608_appelmans_luchtfoto_02