7_kesterberg_gooik_woenst_lb_01

Kesterberg

Korte beschrijving Oude villa – sloop – nieuwbouw
Datum 2006
Locatie Ninoofsesteenweg, Gooik
Type 60 Serviceflats – Assistentiewoningen
architect ARTEC+ РJOHAN VERDOODT
eigenaar – bouwheer KESTERBERG nv
aannemer divers
status uitbating Рuitbreiding  Рverkocht 2016
koper – uitbater ALDEA – DE SIMPEL